dzisiaj jest: 20 marca 2023. imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
 
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno - kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy

Inwestycja będzie polegać na wykonaniu instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej produkującej energię i ciepło z energii słońca dla potrzeb budynków gminnej oczyszczalni ścieków. W ramach tego zostanie wykonana instalacja wolnostojących modułów wraz z konstrukcją wsporczą oraz osprzętem na powierzchni ok.24,5ar, o mocy nominalnej nie mniejszej niż 89,7KWpeak.

Szacowana wartość inwestycji


2013

2014

2015

Razem

Dotacja Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 85%

13.591,50

23.001,00

988.340,42

1.024.932,92

Środki własne Gminy


2.398,50

4.059,00

174.413,02

180.870,52

Razem

15.990,00

27.060,00

1.162.753,44

1.205.803,44

Po podpisaniu w najbliższym czasie umowy z Urzędem Marszałkowskim, zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.