dzisiaj jest: 20 marca 2023. imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
 
Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne

W dniu 1 września 2014 roku została zakończona inwestycja pn.„Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne”.

Operacja mająca na celu: poprawę jakości życia mieszkańców w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
osi 4 LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Małe projekty

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Realizację tego projektu prowadził Zarząd Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” Charsznica.

Z obiektu mogą korzystać uczniowie Zespołu Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy w czasie zajęć lekcyjnych jak i po zajęciach ( pod opieką nauczycieli), mieszkańcy naszej miejscowości a także turyści.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 413836016 lub u Prezesa ULKS „Błękitni” pod nr tel. 413836432.