dzisiaj jest: 27 marca 2023. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
 
DODATEK ENERGETYCZNY

DODATEK ENERGETYCZNY

Osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy, od 1 stycznia 2014 roku przysługuje też prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. To rezultat wejścia w życie nowych przepisów prawa energetycznego. Przyznanie dodatku następuje na wniosek.

- Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też oczywiście zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeśli spełnia się te warunki, można złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.


Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Charsznicy, pokój 16 (I piętro )

Marek Gębosz , tel. kier 41 3836110 wew.16 w godz. 7.30 do 15.30

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.


Wniosek - zryczałtowany dodatek energetyczny