dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
 
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Charsznica informuje, że  
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca za jeden miesiąc

zostały ustalone w kwocie:
-    5  zł – za odpady zbierane w sposób selektywny (zbierane do dwóch pojemników  i  worka na odpady selektywne),
-    10 zł – za odpady zmieszane (zbierane do pojemnika)

 
Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy Charsznica – pok. 24, ze strony internetowej urzędu www.charsznica.pl oraz od sołtysów.
W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt
pod numerem 41-38-26-344.


Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Charsznica zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na rachunek bankowy Urzędu Gminy Charsznica w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Charsznica
Nr 65 84500005 0030 0300 0013 0002Informacja - kosze

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami 2013

Wzrost kosztów upomnień

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (DOC)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (PDF)

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zakresie odbioru odpadów komunalnych

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne

Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wybranych nieruchomości

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 2015 styczeń-czerwiec

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 2015 lipiec-grudzień