dzisiaj jest: 27 marca 2023. imieniny: Lidia, Ernest, Jan
 
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica
Gmina Charsznica
Informuje, iż przystąpiła do realizacji
Projektu pn

„Indywidualizacja nauczania
i wychowania uczniów klas I-III
SP z Gminy Charsznica”


Realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych
w Gminie Charsznica

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia w zakresie
Indywidualizacji nauczania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Charsznica
z zakresu m.in. podstawowych umiejętności czytania, pisania i językowych,
 zmniejszenie deficytu w zakresie wad wymowy, wad postawy
oraz rozwoju szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie umiejętności
matematyczno-przyrodniczych i językowych.