dzisiaj jest: 29 czerwca 2022. imieniny: Benita, Piotr, Paweł
 
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Tczyca oraz promowanie jej na terenie Gminy

            Parafia Rzymskokatolicka w Tczycy zrealizowała w 2011r. projekt pn. „Kultywowanie miejscowych tradycji, obyczajów i zwyczajów poprzez wyposażenie orkiestry dętej w instrumenty muzyczne”. Instrumenty zakupiono z wykorzystaniem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w wysokości: 24 486,00zł Całkowita wartość wyniosła: 34 980,00zł