dzisiaj jest: 20 marca 2023. imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i ochronę środowiska Gminy Charsznica – Etap II

KANALIZACJA SANITARNA + 413szt Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Zrealizowano 17km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 6szt przepompowni ścieków oraz 199 szt przyłączy kanalizacyjnych.

Zrealizowano budowę 413szt przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym i bioreaktorem mechaniczno – biologicznym.


Wartość zadania: 7 301 097 zł

Środki UE: 2 960 971 zł

Wkład Gminy: 4 340 126 zł