dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy

Adres
32-250 Charsznica ul. Kolejowa 20
tel. 41 3836616

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Charsznica utworzoną w celu wykonywania zadań z zakresu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina . Jednostka powstała na mocy Uchwały nr XIV/89/96 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 30 marca 1996r. W skład Zespołu wchodzi sześć stanowisk pracy tj. dyrektor, główny księgowy, dwóch samodzielnych referentów i dwóch referentów.  Nad całokształtem prac Zespołu nadzór sprawuje Wójt Gminy. Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową dla dwóch Zespołów Szkół w skład których wchodzą: szkoły podstawowe i gimnazja, dwóch szkół podstawowych, oraz jednego przedszkola.
Do głównych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół należy:

 • prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,
 • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ,
 • kontrola realizacji planów finansowych,
 • ewidencja zaangażowania środków,
 • obsługa kasowa i bankowa,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS, ZUS, US,
 • kompleksowa obsługa płacowa dla pracowników placówek oświatowych, 
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,
 • opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz organizacja dowożenia uczniów do szkół,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników szkół.

Do zadań Zespołu należ również przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych, komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień „nauczyciela mianowanego”, koordynowanie dowozu dzieci do szkół gminnych oraz organizowanie dowozu dla dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych