dzisiaj jest: 20 marca 2023. imieniny: Aleksandra, Klaudia, Anatol
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Aktualności74290
2DNI29927
3Program XIX Dni Kapusty rok 201321488
4Struktura urzędu17934
5Wójt Gminy17298
6Sołtysi17001
7Rada Gminy16272
8Położenie16248
9Historia14778
10Plan zagospodarowania13100
11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej13050
12Komisje12369
13Gospodarka12155
14Zabytki 11716
15Zespół Szkół w Miechowie - Charsznicy11660
16Środowiskowy Dom Samopomocy 11600
17Zakład Usług Komunalnych11511
18Pary królewskie11281
19Herb11020
20Parafie10192
21Wzory dokumentów9716
22Projekty współfinansowane przez Unię Europejską9360
23Sport i rekreacja9184
24Program XX Dni Kapusty rok 20149165
25Kontakt9042
26Urząd Gminy8896
27Konta Gminy8866
28Gminny Ośrodek Kultury8770
29Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 8548
30Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie8274
31Gospodarka Odpadami Komunalnymi8267
32Straż pożarna8177
33Szkoła Podstawowa w Swojczanach8142
34Gminna Biblioteka Publiczna7996
35Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 20147644
36Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej7633
37Skrzynka Podawcza7234
38Zespół Szkół w Tczycy 7079
39Charsznica6430
40Usuwanie azbestu - Program Szwajcarski6391
41Przedszkole Samorządowe6321
42Tczyca6250
43interesant6155
44Telefon zaufania6118
45Tczyca6026
46Miechów5948
47Muzeum5824
48Urząd Stanu Cywilnego5785
49Jednostki Organizacyjne5776
50O Gminie5563
51Awans Spartaka do klasy A5506
52Punkt interwencji kryzysowej5344
53Szarkówka5304
54Miechów - Charsznica5270
55Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica5250
56Swojczany Sucha5052
57Swojczany5037
58Wykluczenie cyfrowe5009
59Przetargi4987
60Chodów4896
61Uniejów Parcela4890
62Liga Strażacka4850
63Szreniawa4818
64Mini EURO4781
65Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze4729
66Ochrona środowiska4726
67Obwieszczenie4712
68PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA 4689
69Dzień Dziecka na Orliku4650
70Marcinkowice4636
71Chodów4554
72Festyn Rodzinny "Majówka na sportowo"4536
73Witowice4493
74Dzień Sportu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum4492
75Jelcza4488
76Uniejów Kolonia4476
77Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Charsznica4431
78Telefony Urzędu Gminy4417
79Podlesice4414
80Plan zagospodarowania4410
81Dąbrowiec4382
82Uniejów Rędziny4333
83Wyniki imprez organizowanych na Orliku od wakacji do listopada4326
84Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Charsznica na jednomandatowe okręgi wyborcze.4324
85Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej4288
86Program usuwania azbestu4287
87Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i ochronę środowiska Gminy Charsznica – Etap II4283
88SPRAWOZDANIE4283
89Geodezja4270
90Ewidencja Działalności Gospodarczych4261
91Pomoc społeczna4256
92Turniej samorządowców4251
93Wiosenna Liga Mistrzów 20134237
94Już pływam4234
95Wierzbie4232
96Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica”4206
97Budynek Wielofunkcyjny4206
98Świadczenia rodzinne4194
99Poprawa infrastruktury społecznej poprzez uaktualnienie oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Charsznica4191
100Fundusz alimentacyjny4144
101Program Prac Urzędowo - Rolnych4140
102Gazyfikacja4136
103Uaktualnienie oferty kulturalno – rozrywkowej w miejscowości Podlesice oraz gminy Charsznica poprzez adaptację budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej4067
104Poprawa jakości udziału orkiestry w uroczystościach lokalnych, które to stanowią o tożsamości i tradycji obszarów wiejskich poprzez wyposażenie orkiestry parafialnej w nowe instrumenty muzyczne.4066
105Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica4062
106DODATEK ENERGETYCZNY4042
107INFORMACJA - nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4039
108Katalogi on-line4022
109Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczy4010
110Wydanie drukiem publikacji w formie barwnego albumu pt.„CHARSZNICA Kapuściana Stolica Polski informator turystyczny” w celu promocji lokalnego dziedzictwa historyczno - krajobrazowego oraz regionalnego produktu tradycyjnego, jakim jest kapusta4003
111Wyposażenie istniejącej przy OSP Tczyca świetlicy wiejskiej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej.3989
112System powiadamiania mieszkańców3970
113Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Tczyca oraz promowanie jej na terenie Gminy3934
114Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3928
115Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica3921
116Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości 3885
117Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w domu parafialnym w Tczycy3882
118Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnej „Uniejowianki” poprzez zakup krakowskich kostiumów ludowych 3882
119Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej „Charszniczanki” poprzez zakup ludowych instrumentów muzycznych i niezbędnego sprzętu elektronicznego3854
120Dzień Dziecka 20133797
121Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica3792
122Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej co przyczynia się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej a tym samym do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców.3786
123Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy, stojącego na straży spuścizny kulturowej regionu, w profesjonalny sprzęt nagłaśniający3723
124Racjonalizacja zużycia energi dzięki termorealizacji budynku PZOZ3702
125Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP Jelcza3701
126Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty i placu zabaw3697
127Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – Etap II3662
128Rekrutacja3661
129Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup mundurów3586
130Remont istniejącej świetlicy wiejskiej poprzez wymianę okien i drzwi3571
131Wielki powrót Charszniczanek3503
132Wyposażenie orkiestry dętej w Chodowie w nowe instrumenty muzyczne3498
133Galeria zdjęć3497
134Nie usuwać3474
135 Opłaty za korzystanie ze środowiska3441
136Obwody glosowania3431
137Konkurs Odblaskowa szkoła w Swojczanach3401
138Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych3281
139Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 20153259
140II Integracyjna Biesiada z Kulturą3248
141VI Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy3209
142Pomoc zwierzętom3204
143ZMIANA HARMONOGRAMU DLA NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI3202
144Zapytania ofertowe3180
145Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która wprowadziły ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego3179
146Sprawozdanie z realizcji projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IIISp z Gminy Charsznica3162
147Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica3154
148Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne3098
149Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica 3084
150Ogłoszenie3076
151 Zaproszenie Gminna Biblioteka w Charsznicy3069
152Wniosek o zwrot podatku akcyzowego3059
153Dopłaty do paliwa ogłoszenie!!!3030
154Wzrost kosztów upomnień3024
155Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno - kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy2994
156Ochrona środowiska - sprawozdawczość2981
157Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Wita w miejscowości Uniejów Parcela i remont chodnika przy kościele2971
158Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej2947
159ZIELONA CHARSZNICA2928
160Zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy2923
161 Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie:”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”2920
162Wykaz gruntów do dzierżawy2863
163INFORMACJA SZKOLENIA2841
164Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty2806
165OBWIESZCZENIE2794
166Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni2786
167Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty2754
168 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2753
169Ogłoszenie dotyczące embarga2736
170 OGŁOSZENIE projekt zmiany planu zagospodarowania2704
171Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica2699
172Bezpłatne szkolenie dla rolników2695
173Harmonogram zebrań sołeckich – wybory sołtysów i rad sołeckich2673
174 Zaproszenie na konferencje dotyczącą projektu pn. eCharsznica - Internet szansa na dynamiczny rozwój Gminy2630
175Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Charsznica2615
176Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się z działki2595
177Informacja o wywieszeniu wykazow nieruchomosci2529
178Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w2519
179Informacja ARiMR2512
180 INFORMACJA WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY 20152440
181Urząd Gminy2279
182OGŁOSZENIE O PRZETARGU 610 POGWIZDÓW 20152261
183bip2256
184Ogłoszenie taryfy za wodę i ścieki2214
185wzory2102
186unia zdjęcia985