dzisiaj jest: 3 lipca 2022. imieniny: Anatol, Jacek, Tomasz
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Aktualności74012
2DNI29678
3Program XIX Dni Kapusty rok 201321142
4Struktura urzędu17574
5Wójt Gminy16936
6Sołtysi16615
7Rada Gminy15877
8Położenie15875
9Historia14436
10Plan zagospodarowania12742
11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej12678
12Komisje11999
13Gospodarka11812
14Zabytki 11380
15Zespół Szkół w Miechowie - Charsznicy11296
16Środowiskowy Dom Samopomocy 11251
17Zakład Usług Komunalnych11146
18Pary królewskie10923
19Herb10677
20Parafie9831
21Wzory dokumentów9351
22Projekty współfinansowane przez Unię Europejską9033
23Program XX Dni Kapusty rok 20148847
24Sport i rekreacja8825
25Kontakt8771
26Urząd Gminy8665
27Konta Gminy8539
28Gminny Ośrodek Kultury8406
29Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 8225
30Gospodarka Odpadami Komunalnymi7925
31Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie7915
32Straż pożarna7824
33Szkoła Podstawowa w Swojczanach7779
34Gminna Biblioteka Publiczna7621
35Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 20147349
36Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej7268
37Skrzynka Podawcza6918
38Zespół Szkół w Tczycy 6802
39Charsznica6129
40Usuwanie azbestu - Program Szwajcarski6049
41Przedszkole Samorządowe5978
42Tczyca5949
43interesant5882
44Telefon zaufania5791
45Tczyca5733
46Miechów5643
47Jednostki Organizacyjne5529
48Urząd Stanu Cywilnego5494
49Muzeum5479
50O Gminie5305
51Awans Spartaka do klasy A5191
52Punkt interwencji kryzysowej5026
53Szarkówka5018
54Miechów - Charsznica4973
55Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica4951
56Swojczany Sucha4759
57Swojczany4740
58Wykluczenie cyfrowe4692
59Przetargi4691
60Uniejów Parcela4604
61Chodów4595
62Szreniawa4542
63Liga Strażacka4520
64Mini EURO4445
65Podział Gminy Charsznica na okręgi wyborcze4443
66Ochrona środowiska4428
67Obwieszczenie4398
68PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA 4397
69Marcinkowice4345
70Dzień Dziecka na Orliku4327
71Chodów4271
72Witowice4220
73Jelcza4212
74Festyn Rodzinny "Majówka na sportowo"4209
75Uniejów Kolonia4196
76Dzień Sportu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum4174
77Telefony Urzędu Gminy4155
78Plan zagospodarowania4136
79Podlesice4112
80Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Charsznica4108
81Dąbrowiec4071
82Uniejów Rędziny4038
83Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Charsznica na jednomandatowe okręgi wyborcze.4019
84Wyniki imprez organizowanych na Orliku od wakacji do listopada4011
85Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez wyposażenie świetlicy wiejskiej3998
86Ewidencja Działalności Gospodarczych3992
87Geodezja3992
88Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej oraz zrównoważony rozwój gospodarczy i ochronę środowiska Gminy Charsznica – Etap II3987
89Budynek Wielofunkcyjny3978
90Program usuwania azbestu3971
91SPRAWOZDANIE3968
92Pomoc społeczna3961
93Turniej samorządowców3955
94Wierzbie3948
95Już pływam3922
96Świadczenia rodzinne3918
97Wiosenna Liga Mistrzów 20133908
98Poprawa infrastruktury społecznej poprzez uaktualnienie oferty sportowo – rekreacyjnej na terenie Gminy Charsznica3898
99Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica”3885
100Fundusz alimentacyjny3851
101Program Prac Urzędowo - Rolnych3833
102Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Charsznica3809
103INFORMACJA - nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3808
104Gazyfikacja3791
105Uaktualnienie oferty kulturalno – rozrywkowej w miejscowości Podlesice oraz gminy Charsznica poprzez adaptację budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej3785
106Poprawa jakości udziału orkiestry w uroczystościach lokalnych, które to stanowią o tożsamości i tradycji obszarów wiejskich poprzez wyposażenie orkiestry parafialnej w nowe instrumenty muzyczne.3776
107Katalogi on-line3732
108DODATEK ENERGETYCZNY3730
109Wydanie drukiem publikacji w formie barwnego albumu pt.„CHARSZNICA Kapuściana Stolica Polski informator turystyczny” w celu promocji lokalnego dziedzictwa historyczno - krajobrazowego oraz regionalnego produktu tradycyjnego, jakim jest kapusta3713
110Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczy3713
111Wyposażenie istniejącej przy OSP Tczyca świetlicy wiejskiej, co przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej.3703
112System powiadamiania mieszkańców3670
113Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica3656
114Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Tczyca oraz promowanie jej na terenie Gminy3629
115Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3618
116Reaktywowanie zespołu ludowo-folklorystycznego na bazie dawnej „Uniejowianki” poprzez zakup krakowskich kostiumów ludowych 3590
117Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w domu parafialnym w Tczycy3585
118Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości 3581
119Utworzenie kapeli folklorystyczno-folkowej na bazie dawnej „Charszniczanki” poprzez zakup ludowych instrumentów muzycznych i niezbędnego sprzętu elektronicznego3567
120Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica3515
121Dzień Dziecka 20133500
122Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej co przyczynia się do zwiększenia dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej i kulturalnej a tym samym do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców.3493
123Racjonalizacja zużycia energi dzięki termorealizacji budynku PZOZ3469
124Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy, stojącego na straży spuścizny kulturowej regionu, w profesjonalny sprzęt nagłaśniający3414
125Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę wiaty i placu zabaw3413
126Nie usuwać3407
127Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej OSP Jelcza3405
128Rekrutacja3401
129Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica – Etap II3366
130Galeria zdjęć3334
131Remont istniejącej świetlicy wiejskiej poprzez wymianę okien i drzwi3299
132Kultywowanie tradycji muzycznych poprzez zakup mundurów3298
133Wielki powrót Charszniczanek3265
134 Opłaty za korzystanie ze środowiska3207
135Obwody glosowania3199
136Wyposażenie orkiestry dętej w Chodowie w nowe instrumenty muzyczne3187
137Konkurs Odblaskowa szkoła w Swojczanach3159
138Zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych3044
139Harmonogram odbioru odpadów komunalnych rok 20153003
140ZMIANA HARMONOGRAMU DLA NIEKTÓRYCH NIERUCHOMOŚCI2972
141II Integracyjna Biesiada z Kulturą2961
142Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która wprowadziły ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego2933
143Sprawozdanie z realizcji projektu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-IIISp z Gminy Charsznica2924
144VI Małopolski Konkurs Karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy2920
145Pomoc zwierzętom2914
146Zapytania ofertowe2856
147 Zaproszenie Gminna Biblioteka w Charsznicy2836
148Wniosek o zwrot podatku akcyzowego2828
149Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica2826
150Ogłoszenie2814
151Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica 2794
152Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w sołectwie Miechów-Charsznica poprzez budowę dwóch wiat i małej architektury pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne2791
153Dopłaty do paliwa ogłoszenie!!!2787
154Wzrost kosztów upomnień2779
155Ochrona środowiska - sprawozdawczość2760
156Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno - kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy2699
157Zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy2692
158ZIELONA CHARSZNICA2684
159Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła p.w. Św. Wita w miejscowości Uniejów Parcela i remont chodnika przy kościele2678
160 Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie:”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”2676
161Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej2668
162Wykaz gruntów do dzierżawy2628
163INFORMACJA SZKOLENIA2599
164Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni2566
165OBWIESZCZENIE2544
166Ogłoszenie dotyczące embarga2527
167 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży2516
168Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty2512
169Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy kulinarnej promującej potrawy z charsznickiej kapusty2473
170 OGŁOSZENIE projekt zmiany planu zagospodarowania2469
171Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica2464
172Bezpłatne szkolenie dla rolników2459
173Harmonogram zebrań sołeckich – wybory sołtysów i rad sołeckich2415
174 Zaproszenie na konferencje dotyczącą projektu pn. eCharsznica - Internet szansa na dynamiczny rozwój Gminy2395
175Porządek obrad V Sesji Rady Gminy Charsznica2380
176Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się z działki2369
177Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w2304
178Informacja o wywieszeniu wykazow nieruchomosci2285
179Informacja ARiMR2271
180 INFORMACJA WYKAZ NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY 20152203
181Urząd Gminy2123
182bip2092
183OGŁOSZENIE O PRZETARGU 610 POGWIZDÓW 20152051
184Ogłoszenie taryfy za wodę i ścieki1978
185wzory1944
186unia zdjęcia915